Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wirtualny spacer po mieście

Brak opisu obrazka

Rynek w Krapkowicach» 
Najbardziej reprezentacyjna częścią miasta. Równie chętnie jak mieszkańcy bywają tu goście. Rynek posiada typowo średniowieczną zabudowę - fontanna na środku, wokół stare kamieniczki, jedna obok drugiej, ulokowane na obwodzie prostokąta, poprzecinane wąskimi, dojazdowymi uliczkami. Najstarsza kamienica pochodzi z XVII wieku - Dom nr 4  z niezmienionym frontem z 1784r.

Brak opisu obrazka

Dziedziniec krapkowickiego zamku»
Dzieje krapkowickiego zamku są mało znane. Nie wiadomo kto i kiedy go zbudował. Przyjmuje się, że zamek  istniał już w XIII wieku, przed nadaniem Krapkowicom praw miejskich przez księcia opolskiego.  W 1678 roku Redernowie na miejscu starej, średniowiecznej budowli wznieśli nową okazałą rezydencję, zbudowaną na planie czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. W 1722r. uległ zniszczeniu podczas pożaru miasta. Rezydencję wkrótce odbudowano, ale obniżono o jedno piętro (w takim kształcie zachowała się do naszych czasów).  Dzisiaj swoją siedzibę ma tu Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich.

Brak opisu obrazka

Mury miejskie z krapkowicką basztą»
W średniowieczu miasto otaczały mury obronne z czterema bramami. Pierwsze wzmianki na temat budowy murów pochodzą z 1384 i 1418r. Z obwarowań do czasów współczesnych zachowały się: XIV-wieczna wieża Bramy Górnej z przyległą partią murów obronnych na ulicy Basztowej, fragmenty murów w północno-wschodnim narożniku miasta oraz obniżony ciąg murów w części południowo-zachodniej. Najbardziej atrakcyjnym elementem tych zabudowań jest wieża Bramy Górnej, czyli Krapkowicka Baszta - zbudowana w II połowie XIV wieku, przebudowana ok.1580r.

Brak opisu obrazka

Kościół pw. św. Mikołaja w Krapkowicach»
Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1330 roku. Obecna budowla kościelna powstała pod koniec XIV wieku. Po pożarze w 1722r. został gruntownie przebudowany. Mimo tego zachował wiele elementów gotyckiej architektury. Należą  do nich sklepienia żebrowe w prezbiterium, a także skarpy gotyckie na zewnątrz oraz rzeźbiarskie elementy w fasadzie. Wewnątrz można zobaczyć wiele cennych obrazów i przedmiotów sztuki sakralnej z XVIII wieku. W kościele znajdują się również płyty nagrobne Redernów.

Brak opisu obrazka

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Otmęcie» 
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny stanowi jeden z ciekawszych obiektów sakralnych w Krapkowicach. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1223r. Od 1302 roku należał do klasztoru Cystersów z Jemielnicy. Później był w rękach protestantów (1534-1638). W drugiej połowie XVIIIw. został gruntownie przebudowany w stylu późnobarokowym. Na uwagę zasługują renesansowe płyty nagrobne Jerzego Buchty oraz Fryderyka Czettricz von Kinsberg. Kościół otoczony jest murem kamiennym z przełomu XVI i XVII wieku. 

Brak opisu obrazka

Kościół pw. Ducha Świętego w Otmęcie»
Współczesny, wybudowany w latach 1996 – 1999. 

Panoramy 3D: Aby rozpocząć wirtualne zwiedzanie Krapkowic proszę kliknąć na wybrany obiekt.
Kursorem myszki samodzielnie można sterować obrotem - w tym celu należy nacisnąć lewy klawisz myszki i trzymając go, przesuwać kursor w dowolną stronę.

 

Wersja XML