Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

zwołana na wniosek Burmistrza Krapkowic, na dzień 31 marca 2017 r. (piątek) o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17


z porządkiem obrad:
1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał :
1) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku;
2) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą.
3. Zakończenie XXVII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Wersja XML