Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Edukacja

 • Zmiany zasad publikowania wyników rekrutacji do placówek oświatowych w gminie Krapkowice

  Brak opisu obrazka
  Ze względu na wejście w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r.   zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych  rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530) Burmistrz Krapkowic informuje, że wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół i przedszkoli zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych poszczególnych placówek oświatowych Gminy Krapkowice. 
  Data publikacji: 26-03-2020 09:16
 • DOTACJE DLA ŻŁOBKÓW

  Brak opisu obrazka
  Gmina Krapkowice udziela dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki w wysokości tj. 450 zł miesięcznie na każde dziecko będące mieszkańcem gminy i objęte opieką w żłobku.
  Data publikacji: 25-03-2020 15:09
 • Zasady przyjęć do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Krapkowice

  Brak opisu obrazka
  Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.
  Data publikacji: 25-03-2020 14:54
 • Informacja dla rodziców dotycząca zmian w rekrutacji do przedszkoli w Gminie Krapkowice

  Brak opisu obrazka
  Ze względu na stan epidemiczny w kraju nastąpiła zmiana terminów rekrutacji do przedszkoli.
  Data publikacji: 24-03-2020 12:33
 • KONKURSY NA DYREKTORÓW ODWOŁANE

  Brak opisu obrazka
  Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych zostają odwołane.
  Data publikacji: 19-03-2020 10:15
 • Ferie zimowe na wesoło

  Brak opisu obrazka
  W gminie Krapkowice uczestnicy zimowisk szkolnych korzystali z licznych atrakcji. Uczestniczyli w zabawach sportowych, zręcznościowych, plastycznych oraz muzycznych. W czasie zimowisk były wyjścia i wyjazdy do kina, na basen oraz na lodowisko, co urozmaiciło pobyt podopiecznych w czasie ferii zimowych.
  Data publikacji: 18-02-2020 13:11
 • Akcja Zostań Żołnierzem w pływalni Delfin

  Brak opisu obrazka
  Zapraszamy do mobilnego punktu promocyjno-informacyjnego, w którym przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu, 10 Opolskiej Brygady Logistycznej oraz 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej będą zapoznawali z zasadami zawodowej służby wojskowej.
  Data publikacji: 04-02-2020 11:24
 • Aktywne ferie w gminie Krapkowice

  Brak opisu obrazka
  10 lutego 2020 roku w gminie Krapkowice rozpoczynają się ferie zimowe, dla dzieci i młodzieży – czas wypoczynku i zabawy.
  Data publikacji: 27-01-2020 14:33
 • Spotkanie szkoleniowe dyrektorów placówek oświatowych w gminie Krapkowice

  Brak opisu obrazka
  30 stycznia 2020 r. dyrektorzy placówek oświatowych z gminy Krapkowice mieli okazję uczestniczyć w Zamkowym Młynie w warsztatach  szkoleniowych na temat „Organizacji procesowego wspomagania w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów oraz doskonalenia kompetencji zarządzania dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych”. Spotkanie odbyło się w związku z przystąpieniem gminy Krapkowice do projektu „VULCAN kompetencji w Opolskich Samorządach”.
  Data publikacji: 31-01-2020 10:09
 • Konkurs Bezpiecznie na Wsi

  Brak opisu obrazka
  X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” rozpoczęty. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 9 stycznia zainaugurowała dziesiątą - jubileuszową edycję konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi”, kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.
  Data publikacji: 29-01-2020 10:11
Wersja XML