Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ptak potrzebujący pomocy

Brak opisu obrazka
W dniu 23.11.2016r. patrol Straży Miejskiej udał się w okolice jeziora „Gold”, w związku ze zgłoszeniem dotyczącym ptaka nurogęś, z owiniętą żyłką wędkarską wokół dzioba. Na miejscu wraz z zgłaszającą przeprowadzono patrol terenu wokół zbiornika wodnego. Ptaka nie zauważono.

Wersja XML