• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przydomowa oczyszczalnia ścieków o wydajności do 5 m3/dobę wymaga zgłoszenia budowy oraz zgłoszenia eksploatacji. Wymagania te określają:

Na podstawie art. 153 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. POŚ Minister Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Zgodnie z tym rozporządzeniem zgłoszenia eksploatacji wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód.

    Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega w myśl art. 152. ust. 1 Prawa ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku zgłoszeniu organowi ochrony środowiska. W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami organem właściwym jest wójt, burmistrz, prezydent miasta (art. 378, ust. 3 POŚ).

Wersja XML

URZĄD MIASTA I GMINY
W KRAPKOWICACH
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
NIP: 199-00-12-987, REGON: 531413099
TEL: +48 77 44.66.800
FAX: +48 77 44.66.888
E-MAIL:
Formularz kontaktowy