Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

XX NADZWYCZAJNA SESJA
Rady Miejskiej w Krapkowicach na wniosek Burmistrza Krapkowic
z dnia 26.08.2016 r., działającego w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446)
w dniu 2 września 2016 r. (piątek) o godz. 14:00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17
z porządkiem obrad:


1. Otwarcie XX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały:
1) w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015- 2020.
3. Zakończenie XX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Małkiewicz

Wersja XML