Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

Burmistrz Krapkowic informuje, że zamierza zlecić bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt 8) wykonanie na przestrzeni 2010 roku zadania pod nazwą „Utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17 i 21”.


Zainteresowanych wykonawców prosi się o zgłaszanie w terminie do dnia 4 grudnia 2009r. pocztą elektroniczną na adres: umig_org@krapkowice.pl, lub  fax 077 44 66 888 wniosków o przesłanie dokumentów niezbędnych do złożenia oferty.

[2009-11-16]

Wersja XML