Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłata za odpady komunalne

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KRAPKOWICE

DOTYCZĄCA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Przypominamy mieszkańcom Miasta i Gminy Krapkowice o konieczności dokonania do dnia 27 czerwca 2016 roku wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2016 r.

Wpłat należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach lub przelewem na rachunek bankowy nr 55 8884 0004 2001 0000 7777 0200 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach.

W tytule przelewu należy wpisać, za jaki okres jest dokonywana wpłata z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, adres nieruchomości, której opłata dotyczy oraz imię i nazwisko właściciela.

 

Wersja XML