Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na horyzoncie światowy potentat gastronomiczny

Jeden ze światowych liderów branży gastronomicznej chce zainwestować w Krapkowicach. To efekt ponad rocznych starań gminy.

Zgodnie z wymaganiami inwestora lokalizacja punktu gastronomicznego musi spełniać szereg warunków. Jednym z najważniejszych jest natężenie ruchu, które powinno przekroczyć 20 tys. pojazdów na dobę. Jedynym terenem w naszej gminie, spełniającym te wyśrubowane wymagania jest działka granicząca z rondem, na przecięciu drogi krajowej nr 45 i drogi wojewódzkiej nr 409. W tym miejscu gmina posiada działkę, która w ewidencji gruntów nie jest lasem, a terenem zadrzewionym.

W związku z zainteresowaniem inwestora danym terenem, gmina postanowiła podzielić grunt w taki sposób, by większa część drzewostanu pozostała. Dodatkowo, w sytuacji pojawienia się jakichkolwiek uciążliwości, gmina zobowiązuje się wybudować estetyczny ekran dźwiękochłonny oddzielający obiekt od sąsiadów. Według badań, taki ekran jest znacznie lepszą zaporą akustyczną, niż obecnie rosnące we wspomnianym miejscu samosiejki drzew.  

W zdecydowanej większości krajów europejskich lokale gastronomiczne stanowią zintegrowaną część z zabudową mieszkaniową.

Informujemy także, że na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy mieszkańcy sąsiadujący ze wspomnianym terenem będą mogli czynnie uczestniczyć
w postępowaniu administracyjnym. Gmina nigdy nie miała zamiaru ukrywać żadnych informacji przed mieszkańcami. Szczegóły potencjalnej inwestycji do tej pory objęte były klauzulą poufności. 

Od wielu lat mieszkańcy Krapkowic (głównie młodzież) wielokrotnie zgłaszali potrzebę ściągnięcia do naszej gminy jednego z potentatów na rynku gastronomicznym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, gmina podjęła długotrwałe, aczkolwiek skuteczne działania w tym kierunku.

Ta inwestycja oprócz jednorazowego, poważnego wpływu do budżetu z tytułu sprzedaży nieruchomości, niesie za sobą także nowe miejsca pracy (co najmniej 20).  Obecność jednego ze światowych liderów rynku gastronomicznego znacznie podniesie rangę miasta. Obecnie ulokowanie punktu gastronomicznego znanej sieci jest odbierane jako prestiżowe
i świadczy o dużym potencjale gospodarczym miasta.  

Wszystkich zainteresowanych inwestycją  zapraszamy na spotkanie z zastępca burmistrza, Andrzejem Brzeziną, 8 czerwca, w środę  o 19:00. Spotkanie odbędzie się na parkingu przy drodze krajowej nr 45. Dołożymy wszelkich starań, by bez zbędnych emocji wypracować dla mieszkańców gminy najlepsze rozwiązanie. 

Wersja XML