Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XI Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Dnia 23 kwietnia br. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ściborowicach odbył się XI Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Krapkowicach. W zjeździe uczestniczyli delegaci wraz z przedstawicielami do nowego zarządu z poszczególnych OSP naszej gminy, członkowie ustępującego zarządu oraz zaproszeni goście. Zjazd otwarł ustępujący Prezes Zarządu i zarazem Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, który również przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za minioną kadencję tj. za lata 2011-2016. Uzupełnieniem sprawozdania Prezesa była obszerna i bogata w zdjęcia prezentacja Komendanta Miejsko-Gminnego Jerzego Jarosz. Po sprawozdaniu Skarbnika Zarządu Tomasza Linek oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Damiana Król, delegaci udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. W drugiej części zjazdu delegacji zatwierdzili nowy skład zarząd na kolejną kadencję 2016 – 2021 oraz wybrali delegatów na zjazd i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego. Na zjeździe swą obecnością zaszczycili:

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Krapkowicach na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

Komisja Rewizyjna:

Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego:

 

 

Wersja XML

URZĄD MIASTA I GMINY
W KRAPKOWICACH
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
NIP: 199-00-12-987, REGON: 531413099
TEL: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
FAX: +48 77 44.66.888
E-MAIL:
Formularz kontaktowy