• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikaty i ogłoszenia

 • Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania na ekologiczne

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Mieszkańcy! Gmina Krapkowice zamierza ubiegać się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 na projekt związany z ochroną powietrza w zakresie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne w naszej gminie. Mieszkańców, którzy planują w najbliższych dwóch latach wymianę węglowych, indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne, zapraszamy do złożenia deklaracji, w oparciu o którą oszacowana zostanie skala projektu.    
  Data publikacji: 14-10-2019 13:41
 • Produkt polski

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 14-10-2019 12:18
 • Nabór wniosków dla rolników

  Brak opisu obrazka
  W związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naborem wniosków na zadanie pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”,
  Data publikacji: 11-10-2019 08:30
 • Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne dotyczące „ Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
  Data publikacji: 10-10-2019 11:14
 • Ogłoszenie z dnia 27.09.2019r.

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą.
  Data publikacji: 27-09-2019 12:07
 • Jesienna deratyzacja

  Brak opisu obrazka
  Zgodnie z § 20 Uchwały Nr XLIV/504/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice (Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 2355) informuję, że właściciele nieruchomości, jednostki organizacyjne posiadające nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomością zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w okresie od 1 do 31 października 2019 r.
  Data publikacji: 23-09-2019 14:41
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

  Brak opisu obrazka
  Dz. 713/2,  m. 6, obręb Żużela.
  Data publikacji: 20-09-2019 07:53
 • Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego

  Brak opisu obrazka
  Sprzedaż samochodu pożarniczego marki Daimler-Benz typ 1017 stanowiący własność Gminy Krapkowice.
  Data publikacji: 19-09-2019 14:28
 • Zaproszenie na szkolenie

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Państwo !!! Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin przy Małopolskim Ośrodku  Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach informuje, że w dniach
  Data publikacji: 18-09-2019 14:37
 • KRUS informuje

  Brak opisu obrazka
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 09 sierpnia 2019 r. ogłosił, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II  kwartale 2019 r. wyniosło 4 839 zł 24 gr.
  Data publikacji: 16-09-2019 09:22
Wersja XML

URZĄD MIASTA I GMINY
W KRAPKOWICACH
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
NIP: 199-00-12-987, REGON: 531413099
TEL: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
FAX: +48 77 44.66.888
E-MAIL:
Formularz kontaktowy