Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

Wojewoda Opolski zawiadamia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica.

Obwieszczenia do pobrania:

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego (2).pdf
 

Wersja XML