Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie w DPS "ANNA" w Krapkowicach

Spotkanie z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach
JAK WŁAŚCIWIE SEGREGOWAĆ ODPADY

    W dniu 06.11.2015 roku pracownicy Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, zaprezentowali mieszkańcom i personelowi Domu Opieki Społecznej „ANNA” w Krapkowicach, jak należy segregować odpady komunalne zgodnie z obowiązującym „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminie Krapkowice”. Podczas spotkania pokazano, jakie odpady powinny być umieszczane w workach poszczególnych kolorów, przypisanych do gromadzenia różnych frakcji odpadów komunalnych. Poruszano również ważny problem, jakim jest spalanie odpadów w piecach domowych. Na koniec przeprowadzono wśród mieszkańców quiz, który pokazał, że ludziom w podeszłym wieku znane są zasady prawidłowej segregacji odpadów oraz ochrony środowiska.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

 

 

 

 

Wersja XML