Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski do Budżetu Obywatelskiego

Informujemy, że 5 listopada upłynął termin składania wniosków z propozycjami zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Krapkowic. W sumie złożono 40 wniosków na różne zadania o łącznej wartości 1 103 252,47zł.

W większości są to zadania o charakterze rekreacyjno-sportowym, ale również remonty infrastruktury miejskiej jak chodniki, drogi, place zabaw itp.

Obecnie trwa analiza złożonych wniosków, która potrwa do 1 grudnia br. Kolejnym – najważniejszym etapem od 2 do 15 grudnia będzie głosowanie, podczas którego mieszkańcy wybiorą najlepsze ich zdaniem projekty. Przypomnijmy, że na tegoroczny Budżet Obywatelski przewidziano 200 000zł.   

Wersja XML