Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla mieszkańców Gminy Krapkowice

URZĄD MIASTA I GMINY w Krapkowicach
PRZYPOMINA

OD 1 LISTOPADA DO 31 MARCA każdego roku

W POJEMNIKU BRĄZOWYM PRZEZNACZONYM NA ODPADY ZIELONE ORAZ ODPADY BIODEGRADOWALNE
ZBIERAMY SELEKTYWNIE

POPIÓŁ

Należy pamiętać, aby do pojemnika po ostatnim odbiorze odpadów biodegradowalnych, wrzucać tylko i wyłącznie popiół.
Odbiór popiołu odbywać się będzie raz na dwa tygodnie.


W TYM OKRESIE ODPADY ZIELONE I BIODEGRADOWALNE ŁĄCZYMY Z ODPADAMI NIESEGREGOWANYMI „ZMIESZANYMI” I WRZUCAMY DO POJEMNIKA PRZEZNACZONEGO DO ZBIERANIA ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH "ZMIESZANYCH" KOLORU CZARNEGO BĄDŹ W WORKACH KOLORU CZARNEGO W TERMINACH WYZNACZONYCH DLA ODBIORU ODPADÓW „ZMIESZANYCH”.

Wersja XML