Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że 31.08.2015 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Żywocice – Ligota Krapkowicka wraz z przepompownią ścieków sanitarnych oraz budowę odcinka kolektora grawitacyjnego wzdłuż drogi ul. Kozielskiej w Żywocicach celem odprowadzania ścieków sanitarnych do istniejącego układu kanalizacji sanitarnej w m. Żywocice, na terenie działek ewidencyjnych nr 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028/1, 1028/2, 1029, 1030, 1031, 1032/1, 1032/2, 1033/1, 1033/2, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038/5, 1038/4, 1038/3, 1038/2, 1038/1, 1039, 1058, 1059, 1061 z k.m.3, 202/15, 202/16, 1100/15, 1100/8, 1100/2, 1100/23, 1100/6, 1100/9, 1100/11 z k.m.1 obręb Żywocice.

Wersja XML