Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Prudnickiej w Krapkowicach

Droga powstaje pomiędzy przedsiębiorstwami Multiserwis Sp. z o.o. oraz POM Sp. z o.o.

Inwestycja obejmuje budowę odcinka drogi z asfaltobetonu o długości 160 mb, rowów otwartych na odcinku 150 mb, zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 409 oraz zjazdów do działek przedsiębiorstw sąsiadujących bezpośrednio z nową drogą oraz wykonanie krawężników.

Nowa droga otworzy dostęp do nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych za w/w przedsiębiorstwami, ponadto jej budowa była konieczna ze względu na deklarowaną od dawna chęć rozbudowy przez obydwa przedsiębiorstwa.

Brak opisu obrazka

Wersja XML