Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt zmiany herbu

W najbliższym czasie herb Krapkowic zmieni swoją szatę graficzną. W związku z zamiarem nowelizacji Statutu Gminy Krapkowice przez Radnych, rozpoczęliśmy prace nad uporządkowaniem spraw dotyczących wyglądu i używania znaków urzędowych jakimi są herb, flaga i pieczęć Krapkowic.

Przyjęcie herbu miejskiego nie jest czynnością dowolną, lecz podlega określonej procedurze. Najpierw wzór przyszłego herbu opiniuje Komisja Heraldyczna, potem zatwierdza Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, a nastepnie po tych decyzjach projekt przyjmowany jest stosowną uchwałą Rady Miejskiej.

Taka procedura, jest konieczna, aby zapewnić znakowi poprawność, tzn.  zgodność z wymogami heraldyki oraz by stworzyć poprawne oznakowanie i odróżnić je od innych herbów.

Herb miejski jest znakiem urzędowym. To oznacza,  że tego znaku nie wolno poddawać zmianom. Każda zmiana dokonana w herbie skutkuje ponownym jego zatwierdzaniem. Ma to także inne uzasadnienie. Warto  odnotować, że Komisja Heraldyczna stara się ujednolicać wszystkie nowe wzory herbów terytorialnych, zalecając stosowanie tarczy hiszpańskiej, o półokrągłym zakończeniu. Tyle w kwestiach prawnych herbu, jako znaku urzędowego. Jest i drugi aspekt zagadnienia,  czyli zasady heraldycznej budowy herbu. Kwestia kształtu tarczy jest sprawą istotną. Ujednolicenie tego kształtu w przypadku herbów ziemskich, ma na celu  stworzenie w miarę jednolitego oznakowanie w całej Polsce oraz odróżnienie herbów terytorialnych (od szlacheckich).

Nasz dotychczasowy herb nie został zatwierdzony i jest istotnie odbiegający od wymogów heraldycznych stawianych znakom terytorialnym. Krapkowicka flaga z herbem na żółto-niebieskim tle otrzymała również negatywną opinię Komisji Heraldycznej.

Dlatego powinniśmy na nowo opracować wzór herbu i zwrócić się do Komisji Heraldycznej o opinię. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej podpisanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Rada Miejska będzie mogła podjąć nową uchwałę.

Wprowadzenie nowego herbu nie oznacza, że natychmiast stracą ważnośc dotychczas używane symbole herbowe. Nowy herb wprowadzany zostanie wprowadzany w życie sukcesywnie, tak aby nie generować dodatkowych kosztów.

W załączeniu przedstawiamy nowy, poprawny (zgodny z zasadami heraldyki) projekt znaków Gminy Krapkowice wraz z uzasadnieniem.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

PDFUZASADNIENIE KRAPKOWICE.pdf

Wersja XML