• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BUDŻET GMINY

Wykonanie budżetu za rok 2012:

PDFUchwała nr 102.2013 RIO Opole w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2012r.pdf

Projekt budżetu na rok 2013:

PDFZarządzenie Nr 388-2012 z 12.11.2012 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2013 rok.pdf

Budżet na rok 2013:

PDFUchwała nr XVII-243-2012 w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok.pdf

PDFUchwała XX.319.2013 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok.pdf

Projekt wieloletniej prognozy finansowej:

PDFZarządzenie Nr 389-2012 z 12.11.2012 w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf

Wieloletnia prognoza finansowa:

PDFUchwała nr XVII-244-2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała XX.320.2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 

Kwartalne sprawozdanie JST - Rb-NDS:

PDFKwartalne sprawozdanie JST do 31.03.2013.pdf

 

PRZEJDŹ DO BUDŻETU GMINY NA BIP

Wersja XML

URZĄD MIASTA I GMINY
W KRAPKOWICACH
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
NIP: 199-00-12-987, REGON: 531413099
TEL: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
FAX: +48 77 44.66.888
E-MAIL:
Formularz kontaktowy