• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

[05-04-2012] INFORMACJA BIURA RADY MIEJSKIEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 16:00-17:00 radni Rady Miejskiej w Krapkowicach pełnią dyżury dla mieszkańców. Dyżury pełnione są w Biurze Rady Miejskiej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Radni zapraszają mieszkańców, którzy chcieliby podzielić się swoimi uwagami, propozycjami lub chcieliby zwrócić się z interwencją. W przypadku chęci spotkania w innym terminie lub miejscu, zapraszamy do Biura Rady (tel. 77 44 66 824) celem ustalenia szczegółów. Jednocześnie informujemy, że wszystkie komisje i sesje Rady Miejskiej są jawne i otwarte dla mieszkańców. Zapraszamy do uczestnictwa. Najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 18 kwietnia o godz. 14.00 w sali Krapkowickiego Domu Kultury.

Przewodniczący Rady Miejskiej
        Witold Rożałowski

Wersja XML

URZĄD MIASTA I GMINY
W KRAPKOWICACH
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
NIP: 199-00-12-987, REGON: 531413099
TEL: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
FAX: +48 77 44.66.888
E-MAIL:
Formularz kontaktowy