Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat:
- część działki 1 z mapy 1 obręb Krapkowice,
- część działki  7 z mapy 1 obręb Krapkowice,
- część działki 9/1 z mapy 9 obręb Krapkowice.”

do pobrania:
PDFPrzyjety 133,2015.pdf
PDFPrzyjęty 135,2015.pdf
 

 

Wersja XML