Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Współpraca Gminy Krapkowice z Policją

W środę 15 kwietnia br. Burmistrz Krapkowic podpisał umowę z Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach w sprawie przekazania dwudziestu tysięcy złotych z budżetu gminy na dodatkowe patrole w celu poprawy bezpieczeństwa, w tym wspólne patrole Straży Miejskiej i Policji.

Jak mówi Burmistrz : „Chcemy wspólnie z panem Komendantem, aby bezpieczeństwo mieszkańców Krapkowic było jak największe, chcemy żeby te patrole były widoczne w mieście, zwłaszcza teraz w sezonie, gdzie coraz częściej nasi mieszkańcy korzystają z coraz lepszej pogody i dłużej przebywają poza domem”.

Omawiano także sprawy bezpieczeństwa młodzieży, zwłaszcza w aspekcie ostatnich tragicznych wydarzeń. Ustalono, że przed sezonem wakacyjnym w szkołach podstawowych i gimnazjach odbywać się będą pogadanki z młodzieżą wspólnie z psychologami o bezpiecznych zachowaniach, które powinny wśród naszej młodzieży stać się normą i nie prowokować okazji do zagrożeń.  

Na spotkaniu rozmawiano także o bieżących sprawach. Omawiano możliwości wsparcia ze strony gminy w temacie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej w Krapkowicach . Na najbliższej Sesji Rady Miejskiej będzie bowiem przedstawiony projekt uchwały o zmianie planu zagospodarowania. Będzie to kolejny krok w przygotowaniach do powstania nowej siedziby Policji, która mieścić się będzie przy ul. Opolskiej, naprzeciwko Urzędu Skarbowego.

UMiG w Krapkowicach

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML