Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór do szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Krapkowice na rok szkolny 2015/2016

Nabór do szkół podstawowych

i gimnazjalnych w gminie Krapkowice

na rok szkolny 2015/2016

 

W marcu 2015 r. rozpoczął się w gminie Krapkowice nabór do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów na rok szkolny 2015/2016.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

Rekrutacja dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej oraz publicznego gimnazjum. Ww. kandydaci mogą być przyjęci, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub publiczne gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami,
na podstawie kryteriów zawartych w statucie danej placówki. Statut określa także terminy postępowania rekrutacyjnego (dotyczy szkół podstawowych), wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów (dotyczy szkół podstawowych) oraz sposób przeliczania punktów.

           Informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice znajdują się na stronach internetowych szkół:

            Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do publicznego gimnazjum określa zarządzenie nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 roku. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego w publicznych gimnazjach prowadzonych przez Gminę Krapkowice znajdują się na stronach internetowych szkół:

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miasta  i Gminy w Krapkowicach informuje,
że rodzice dzieci podlegającym obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są do zgłoszenia dziecka do szkoły zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572).

 

  

 

Wersja XML