Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Ściborowicach

Dnia 27 lutego o godzinie 1830 w remizie w Ściborowicach odbyło się coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Ściborowicach. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście w tym Zastępca Burmistrza Krapkowic a zarazem Zastępca Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Krapkowicach druh Romuald Hraf, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Małkiewicz, opiekun OSP asp. Tomasz Pyryt, Komendant M-G OSP druh Jerzy Jarosz, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Bernard Friedla. Zebranie otworzył i poprowadził Prezes druh Hubert Burczyk. Następnie dokonano wyboru protokólanta oraz komisji uchwał i wniosków. Sprawozdanie z działalności OSP za 2014 rok przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej. Pozostałe sprawozdania przedstawiono z formie tradycyjnej. Po dyskusji nad sprawozdaniami udzielono absolutorium zarządowi za 2014 rok. Na zakończenie przedstawiono plan działalności i plan finansowy na 2015 rok oraz protokół komisji uchwał i wniosków, które to plany i protokół zostały przyjęte do realizacji.

Tekst: Franciszek Glombica

Wersja XML