Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Żużela

Brak opisu obrazka
foto: Łukasz Lohrengel

Dnia 7 lutego o godzinie 19:00 w świetlicy DFK w Żużeli odbyło się coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze ochotniczej straży pożarnej w Żużeli. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście w tym Burmistrz Krapkowic a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Krapkowicach dh Andrzej Kasiura, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Brzozowski, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Pan Andrzej Donitza, Sołtys Żużeli Pani Urszula Gajda, opiekun OSP asp. Tomasz Pyryt, Komendant M-G OSP dh Jerzy Jarosz, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Bernard Friedla. Zebranie otworzył Wiceprezes druh Andrzej Wroża. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, protokólanta oraz komisji uchwał i wniosków. Sprawozdanie z działalności OSP za 2014 rok przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej. Pozostałe zebrania z formie tradycyjnej. Po dyskusji nad sprawozdaniami udzielono absolutorium zarządowi za 2014 rok. Na zakończenie przedstawiono plan działalności i plan finansowy na 2015 rok oraz protokół komisji uchwał i wniosków, które to plany i protokół zostały przyjęte do realizacji. Do najważniejszych wydarzeń minionego roku zaliczyć należy budowę nowej remizy OSP.

nad. Franciszek Glombica

Wersja XML