Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne w przedmiocie ustalania kryteriów rekrutacji  do  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice

 

Cel konsultacji:

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców miasta i gminy Krapkowice w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji  do  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest wskazanie sześciu kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Krapkowice.

Termin konsultacji:

Termin rozpoczęcia konsultacji: 27 stycznia 2015 roku.

Termin zakończenia konsultacji: 12 lutego 2015 roku do godz. 14.00.

Zasięg terytorialny konsultacji:

Konsultacje mają zasięg ogólnogminny. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach
są mieszkańcy Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze.

Forma konsultacji:

Konsultacje zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu formularza ankietowego. Formularz ankietowy jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, II budynek, parter, pokój nr 19 oraz w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice. Formularz ankietowy jest również dostępny w Biuletynie Informacji  Publicznej www.bip.krapkowice.pl oraz na stronie internetowej Urzędu www.krapkowice.pl. Wypełniony formularz należy złożyć w wersji papierowej
w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
lub w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice. Wypełniony formularz może być również przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oswiata@ krapkowice.pl.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Oświaty i  Kultury – Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, tel. 77 44 66 883,
77 44 66 872.

                                        Burmistrz Krapkowic
                                         /-/ Andrzej Kasiura  

Do pobrania:
PDFFormularz konsultacji.pdf
PDFZarządzenie 65-2015.pdf
 

Wersja XML