Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA BURMISTRZA KRAPKOWIC O UZYSKANIU DODATKOWEGO DOFINANSOWANIA Z WFOŚIGW W OPOLU

INFORMACJA BURMISTRZA KRAPKOWIC

o uzyskaniu dodatkowego dofinansowania

na zadanie pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krapkowice - V nabór”

 

Informuję, że Gmina Krapkowice uzyskała dodatkowe dofinansowanie w wysokosci 15 789,91 zł na zadanie pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krapkowice - V nabór” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na podstawie aneksu Nr 01/124/2014 z dnia 7 października 2014 r. do umowy dotacji z dnia 20 sierpnia 2014 roku Nr 92/2014/G-28/OZ-ZOA/D.

Wartość zadania brutto wynosi 99 532,20 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa 20/100), a przyznana dotacja stanowi 85 % tej wartości.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

- 50 % kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –  kwota 49 766,10 zł,

- 35 % kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu –  kwota 34 836,27 zł,

- 15 % udział środków własnych właścicieli nieruchomości – kwota 14 929,83 zł.

 

 

 

 

                                                                              Burmistrz Krapkowic

                                                                                 Andrzej Kasiura

Wersja XML