Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy
Kórnica ul. Główna 2, 47-300 Krapkowice
tel./fax: 77 467 31 08
e-mail:

strona www: http://www.spkornica.wodip.opole.pl ,

Dyrektor zespołu: mgr Ryszard Reszczyński 

W skład Zespołu wchodzą:
- Szkoła Podstawowa (sześcioklasowa)
- Przedszkole (dwuoddziałowe)

Placówka czynna w godzinach od 7.00 – 19.00 (sekretariat 7.00-15.00).
 
W roku szkolnym 2012/2013 - kolejnym roku funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy - do szkoły uczęszcza 81 uczniów klas I-VI oraz 50 przedszkolaków, łącznie 131 uczniów i wychowanków. Uczniowie mają do dyspozycji duże, jasne, dobrze wyposażone w środki dydaktyczne pracownie,2 boiska sportowe, bibliotekę, pracownię komputerową , salę gimnastyczną.  Uczniowie wszystkich klas uczą się języka angielskiego i języka niemieckiego.

W klasach I-III realizowany jest projekt POKL 9.1.2 „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”-
Realizujemy programy: "Owoce w szkole" i "Szklanka mleka".
Zatrudnionych jest 14 nauczycieli:
-11 osób – pełny etat (1 nauczyciel urlop macierzyński)
- 2 osoby w niepełnym wymiarze
Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Krapkowice, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Opolski Kurator Oświaty w Opolu.
Do obwodu szkolno-przedszkolnego należą dzieci z miejscowości: Kórnica, Nowy Dwór, Ściborowice, Borek.
 Organami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego są:
1. Dyrektor Zespołu,
2. Rada Pedagogiczna składająca się z nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej wchodzących w skład Zespołu,
3. Samorząd Uczniowski,
4. Rada Rodziców.

więcej na temat ZSP w Kórnicy >> rozmiar: 3,44 KB
pobrań: 0
data: 2006-01-09 13:36:24 Biuletyn Informacji Publicznej


 

 

Wersja XML