Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT BURMISTRZA KRAPKOWIC

Burmistrz Krapkowic przypomina mieszkańcom o potrzebie zamykania śmietników/pojemników na odpady komunalne oraz o zakazie wyrzucania pozostałości żywności na terenach rekreacyjnych. Ponadto zaleca się  uzupełnienie/naprawę ogrodzeń posesji, mające na celu zapobieganie przemieszczaniu się dzikich zwierząt na tereny siedlisk ludzkich.

Wersja XML