Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach z Oddziałami Gimnazjalnymi im. Juliusza Słowackiego

ul. Szkolna 3, 47-300 Krapkowice

klasy 1 - 6

tel.: 77 44 60 395

fax.: 77 44 60 393

e-mail: 

 

ul. Kwiatowa 7, 47-300 Krapkowice

klasy 7 oraz 2 i 3 gimnazjum

tel.: 77 466 13 33

fax.: 77 466 13 33

e-mail:

www: www.psp1.krapkowice.pl

NIP: 755-17-63-186

REGON: 000769491


Sekretariat szkoły czynny w godz. 7.00 - 15.00

 

Dyrektor szkoły:

mgr Krystyna Nowak

tel: 77 446 03 91

 

Wicedyrektor szkoły:

mgr Jolanta Honczia

tel: 77 446 03 91

mgr Alicja Badek Murzyn

tel: 077 46 61 333 wewn. 12


HISTORIA SZKOŁY
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach jest najstarszą placówka oświatową w Krapkowicach. W jej murach spędziło część swojego dzieciństwa kilka pokoleń. W okresie II wojny światowej szkoła pełniła również inne funkcje - przejściowo znajdował się tu szpital wojskowy. Po zakończeniu działań wojennych otwarcie szkoły nastąpiło 20 listopada 1945 roku. Początkowo w ośmiu oddziałach uczyło się 200 uczniów.

W ciągu minionego półwiecza szkoła przechodziła różne stopnie organizacji. Obok szkoły podstawowej istniały:


W historii szkoły miały miejsce wydarzenia, które zapisały się w jej dziejach złotymi zgłoskami:


BAZA SZKOŁY

W budynku szkoły znajduje się: 17 sal lekcyjnych, pracownia informatyczna, świetlica i stołówka, biblioteka, aula szkolna. Usunięto bariery architektoniczno- budowlane przystosowując budynek dla osób niepełnosprawnych.

Z dniem 1 września 1999 roku został utworzony oddział integracyjny dla dzieci z dysfunkcja narządów ruchu. W swojej działalności dydaktyczno- wychowawczej szkoła zawsze borykała się z trudnościami lokalowymi. Szczególnie dotkliwy jest brak sali gimnastycznej. Konieczność jej budowy gospodarze miasta dostrzegali od wielu lat, jednakże realna możliwość realizacji tak dużego przedsięwzięcia zaistniała dopiero teraz - w dobie rozwoju samorządności lokalnej. Dla realizacji tego zamierzenia powstał Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej.

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY

Na przestrzeni 55 letniej historii szkoły, jej uczniowie wielokrotnie odnosili sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz sporcie dochodząc do szczebla wojewódzkiego. W tym miejscu trudno byłoby wymienić jej wszystkich uczniów, którzy przyczynili się do sukcesów szkoły. Działające przy szkole zespoły artystyczne zajmowały wysokie lokaty na wojewódzkich przeglądach. Mieszkańcy naszego miasta wielokrotnie mieli okazje podziwiać uczniów szkoły. Chór szkolny, zespoły wokalno-taneczne, oraz zespół żywego słowa swoimi występami uświetniali organizowane w środowisku lokalnym imprezy.więcej na temat PSP Nr 1>> rozmiar: 3,44 KB
pobrań: 0
data: 2006-01-09 13:36:24 Biuletyn Informacji Publicznej 

Wersja XML