Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, Os. XXX- lecia 23
tel./faks: 77 46 64 799
email:
Dyrektor – mgr Aleksandra Mrosek

Godziny pracy ośrodka: 7.30 – 15.30
Przy ośrodku działa Dom Dziennego Pobytu dla emerytów i rencistów.

W ośrodku dla uczestników ŚDS i DDP dostępne są posiłki obiadowe, którego koszt wynosi:


Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy, powołaną do realizacji zadań zleconych gminom przez administrację rządową w ramach pomocy społecznej. Placówka zapewnia pomoc osobom w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika ŚDS niezbędnych do możliwie samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia w środowisku. 


więcej na temat Środowiskowego Domu Samopomocy>> Biuletyn Informacji Publicznej rozmiar: 3,44 KB
pobrań: 0
data: 2006-01-09 13:36:24

Wersja XML