Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach
47 - 300 Krapkowice, ul. Sądowa 21
tel: 77 46 61 319
e-mail:      lub  

www.bibliotekakrapkowice.pl

http://bip.biblioteka.krapkowice.pl/

Dyrektor - Maria Bartoszyńska

Biblioteka jest czynna codziennie w godz. 8.00 - 18.00, a w soboty w godz. od 9.00 do 14.00
 


Na terenie miasta i gminy Krapkowice działa ogółem 11 bibliotek w tym: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach oraz 10 filii bibliotecznych w tym 4 na terenie miasta.

Filie biblioteczne na terenie miasta:
Filia biblioteczna Nr 1 - ul. Sienkiewicza 9, Filia biblioteczna Nr 2 - ul. Damrota,
Filia biblioteczna dla dzieci - ul. Sienkiewicza 9, Filia Zb. Specjalnych - ul. Sądowa 21

Filie biblioteczne na wsi:
Filia biblioteczna Dąbrówka Górna /szkoła/ Filia biblioteczna Kórnica / szkoła/ Filia biblioteczna Rogów Op. /sala wiejska/ Filia biblioteczna Steblów / szkoła/ Filia biblioteczna Żużela / szkoła/ Filia biblioteczna / Żywocice/ szkoła/

Zakres działania Biblioteki to prowadzenie statutowej działalności w zakresie, upowszechniania książki i czytelnictwa, organizacja i współorganizacja imprez czytelniczych i artystycznych, takich jak: "Najwierniejsi bibliotece", "Pokaż co potrafisz, a trafisz na afisz", "Dni Książki Dziecięcej", "Dzieci - Dzieciom".

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym swojego środowiska propagując swoją działalność poprzez organizowanie różnych form pracy kulturalno-oświatowej.

Działalność instrukcyjno - metodyczna:

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach udziela pomocy instrukcyjnej i metodycznej bibliotekarzom niższego szczebla organizacyjnego. Przeprowadza lustracje, pełni nadzór metodyczny i merytoryczny nad działalnością tych bibliotek. Prowadzi narady robocze, szkolenia, instruktaże zbiorowe i indywidualne. Wykonuje analizy, zestawienia i obliczenia statystyczne z działalności bibliotek.


więcej na temat MiGBP>> Biuletyn Informacji Publicznej rozmiar: 3,44 KB
pobrań: 0
data: 2006-01-09 13:36:24

 

 
 
Wersja XML