Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy Dwór Prudnicki - czytaj więcej

Nowy Dwór
Wieś Nowy Dwór położona jest blisko Głogówka. Nazwa tej miejscowości pochodzi niewątpliwie od słowa "dwór", co oznaczało majątek rolny lub folwark. Wioska powstała w latach 1623-1626, jako osada służebna wobec powstałego równocześnie folwarku należącego do von Oppersdorfa z Głogówka.

W wydanej we Wrocławiu w 1845 roku topografii Śląska odnotowano dwie nazwy tej miejscowości: "Neuhof" oraz Nowy Dwór. Wtedy wioska liczyła 202 mieszkańców.

Nowy Dwór Prudnicki W 1950 roku wybudowano w Nowym Dworze kaplicę ku czci świętych Jana i Pawła - corocznie w dniu 26 czerwca odprawiane jest tutaj nabożeństwo. Od 1981 roku Nowy Dwór należy do parafii w Kierpniu.

Podstawowym zajęciem mieszkańców Nowego Dworu jest praca w rolnictwie. Znajdujące się tutaj duże, nowoczesne gospodarstwa rolne prezentujące bardzo wysoki poziom produkcji. Wieś została zwodociągowana w 1994 roku, od 1995 roku ma linię telefoniczną. W 1989 roku wybudowano świetlicę wiejską.

Nowy Dwór Prudnicki Młodzi mieszkańcy razem z młodzieżą z Kórnicy tworzą wspólnie Ludowy Zespół Sportowy z sekcją piłki nożnej.

Po wojnie sołtysem był Emanuel Styra, następnie w latach 1970 – 2001 Franciszek Styra. Od 2001 roku funkcję sołtysa pełniła Brygida Styra, na kadencję 2019-2024 mieszkańcy wybrali Kordiana Namysło.

 

Wersja XML