Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gwoździce - czytaj więcej

Zdaniem prof. Henryka Borka nazwa miejscowości pochodzi od starej nazwy osobowej "Gwozd" lub staropolskiego wyrazu gwozd, oznaczającego las. Tradycja miejscowa wiąże nazwę wsi z istnieniem w przeszłości kuźni, w której kuto gwoździe. Gwoździce, gm.Krapkowice

W 1723 roku po raz pierwszy nazwa wsi została wymieniona jako "Gwosdzutz". W 1845 roku odnotowano istnienie w tej wsi gospody, kuźni oraz młyna wodnego. W okresie międzywojennym starą nazwę wioski zmieniono na "Forellengrund", ponieważ była tu w XIX wieku jedna z większych hodowli pstrągów (Forellen – pstrąg) w Europie. Ślady stawów (było ich 6, w tym jeden z hodowlą „złotych rybek”) pamiętają starsi mieszkańcy, a wraz z parkiem przyległym były własnością hrabiego von Haugwitz. Gwoździce

W lesie 5 m od drogi leśnej stoi buk pospolity (Fagus Sylvatica),liczy on około 200 lat, w obwodzie pierśnicy 350 cm i o wysokości 28 m, uznany jako pomnik przyrody. Przy szosie jadąc przez wieś od strony Opola na przeciw w posesji nr 20 rośnie olsza czarna (Almus glutinosa) mająca około 150 lat, w obwodzie pierśnicy 320 cm i o wysokości ok. 26 m. Jest ona notowana w rejestrze wojewódzkim pod nr 502 jako pomnik przyrody.

Gwoździce, przedszkole Gwoździce należą do parafii św. Filipa i Jakuba w Rogowie Opolskim. Na terenie wioski znajduje się kaplica oraz przedszkole, piekarnia i dwa sklepy.

Sołtysami wsi Gwoździce byli: Alojz Macha od 1945 r. (Gwoździce i Rogów Opolski tworzyły jedno sołectwo), Hubert Grosz, Czesław Juźmiak, Maksymilian Bieluta (1990-1994), Mikołaj Kowal (1994-1996), Stefan Urbacka (1996-1999). Marcin Kolenda (1999-2009). Od 2009 roku sołtysem był Krzysztof Czapluk. W 2015 r. funkcję sołtysa objęła Edyta Malorny. 25 maja 2017 r. w wyborach uzupełniających sołtysem wybrany został Artur Thiel, który funkcję tę pełni do dziś.

Wersja XML