• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach

Naszym mieszkańcom i klientom,  korzystającym z usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy Krapkowice udostępniamy  tzw. KARTY USŁUG.

Każda karta zawiera informacje o miejscu załatwienia sprawy, wymaganych dokumentach do jej załatwienia, obowiązujących opłatach, czasie załatwienia sprawy, wskazania trybu odwoławczego oraz podstawy prawnej właściwej w konkretnej sprawie.

 W miarę potrzeb katalog usług będzie sukcesywnie uzupełniany o kolejne karty oraz o nowe formularze wniosków.

Zdajemy sobie sprawę, że przyjęte rozwiązanie nie jest doskonałe. Nie wszystkie bowiem  sprawy w naszym Urzędzie można załatwić nie wychodząc z domu. Mamy jednak nadzieję, że informacje umieszczone na kartach okażą się dla Państwa pomocne przy załatwianiu spraw urzędowych.

Karty usług wraz z formularzami wniosków  można również otrzymać bezpośrednio przy załatwianiu sprawy w wydziale oraz w sekretariacie Urzędu.

 

Wersja XML

URZĄD MIASTA I GMINY
W KRAPKOWICACH
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
NIP: 199-00-12-987, REGON: 531413099
TEL: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
FAX: +48 77 44.66.888
E-MAIL:
Formularz kontaktowy