Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ANKIETA – STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KRAPKOWICE NA LATA 2014-2020

W związku z prowadzonymi pracami nad „Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2014-2020” zachęcamy mieszkańców Miasta i Gminy do wypełnienia niniejszej ankiety, która ma charakter anonimowy. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w perspektywie do 2020 r., a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice na najbliższe lata.

Ankieta do pobrania >> DOCAnkieta dla mieszkańców.doc

Wypełnione ankiety można:

 • przesłać na adres mailowy
 • wysłać pocztą na adres:
          Urząd Miasta i Gminy Krapkowice
          ul. 3 Maja 17
          47-303 Krapkowice
 • przesłać faksem pod numer: +48 77 44.66.888
 • dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu lub do Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego
  (II Budynek, ul. 3 Maja 21, parter pok. 16) 

Za wypełnienie ankiety z góry serdecznie dziękujemy.

Ankiety zbierane będą do 30 kwietnia 2014.

Wersja XML