Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzanie kryzysowe


Brak opisu obrazka

 

 

 

 

Zarządzanie Kryzysowe
przy Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 21
tel. 077 44 66 863, e-mail: l.wlodarczyk@krapkowice.pl

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych
z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI SYTUACJACH ZAGROŻEŃ

Ogólne zasady postępowania i zachowania się ludności na wypadek różnych zagrożeń  - więcej»

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, ZAREAGUJ !

Ostatnie wydarzenia na świecie przypominają nam o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na wszelkie nietypowe zachowania ludzi lub znajdujące się w dziwnych miejscach pozostawione bez opieki pakunki – więcej»

NUMER 112 – W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ZDROWIA, ŻYCIA LUB MIENIA

Numer 112 działa poprawnie na terenie całego kraju! W Polsce połączenia alarmowe 112 są odbierane przez straż pożarną i policję. Zachowane pozostają numery 997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe.

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej, służącym do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Połączenia wykonywane na numer alarmowy „112”, obecnie odbierane są przez Powiatowe/Miejskie Stanowiska Kierowania Straży Pożarnej (dla telefonii stacjonarnej) oraz w Komendach Powiatowych Policji (dla telefonii mobilnej). Ze względu na przyzwyczajanie, komfort obywateli i specyfikę niektórych wezwań zachowane będą numery 997, 998, 999.

Co należy robić krok po kroku od momentu wybrania numeru 112:

 • miejsce rozmowy powinno znajdować się w pobliżu miejsca zdarzenia i pozwalać na przeprowadzenie spokojnej rozmowy z operatorem (bez zakłóceń),
 • jeśli to możliwe, połączenie z operatorem numeru 112 powinno być wykonane przez osobę znajdującą się bezpośrednio w miejscu zagrożenia lub inną osobą będącą świadkiem danego zdarzenia,
 • należy czekać cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora, nie odkładać słuchawki do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc nie generuje kosztów dla zgłaszającego zdarzenie),
 • przedstawić się z imienia i nazwiska, krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świadkiem w celu wezwania przez operatora CPR właściwej służby,
 • wskazać miejsce przebywania/adresu, w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja; jeśli to możliwe wskazać najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia,
 • udzielać dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania oraz wykonywać jego polecenia/instrukcje,
 • nie rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazania najważniejszych informacji o zdarzeniu,
 • jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora,
 • należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator próbował skontaktować się ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.

Należy pamiętać, że w przypadku zagrożenia kilka osób może dzwonić jednocześnie na numer alarmowy 112, zgłaszając to samo zdarzenie. Nie należy się irytować, kiedy operator dokona przyjęcia zgłoszenia i po dokonaniu weryfikacji oraz zadaniu jednego lub dwóch pytań, szybko zakończy rozmowę. Działanie to ma na celu uniknięcie blokowania linii oraz powielania tych samych informacji o zdarzeniu, do którego zostały już zadysponowane właściwe służby - więcej»

 

 

Wersja XML