• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
URZĄD MIASTA
NASZE MIASTO I GMINA
E-PRZEDSIĘBIORCA
MULTIMEDIA
Menu strony wersji angielskiej
Menu strony wersji niemieckiej
Menu strony wersji czeskiej
Menu strony wersji ukraińskiej
BIP

Zarządzanie kryzysowe


mcr.gif

 

 

 

 

Zarządzanie Kryzysowe
przy Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 21
tel. 077 44 66 863, e-mail: l.wlodarczyk@krapkowice.pl

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych
z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

ZAGROŻENIA: SEPSA

Miejskie Centrum Reagowania i Ochrony Ludności zaprasza do zapoznania się z informacją na temat Inwazyjna choroba meningokokowa, opracowaną przez Wydział Zarządzania Kryzysowego OUW.

 • Ulotka informacyjna „Co to jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i posocznica meningokokowa (sepsa)?” – pobierz plik»

Sepsa, zwana inaczej posocznicą to ciężka reakcja zapalna organizmu na zakażenie, która prowadzi do niewydolności narządów wewnętrznych. Sepsa nie jest chorobą, ale zespołem objawów chorobowych, które mogą być wywołane różnymi czynnikami zakaźnymi (bakterie, wirusy, pasożyty czy grzyby) w przebiegu wielu schorzeń. Sepsa postępuje szybko i w bardzo krótkim czasie może przerodzić się w postać ciężką, prowadzącą do niewydolności wielu narządów wewnętrznych, zaburzeń krzepnięcia krwi i do śmierci. Szereg informacji można odnaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego: www.gis.gov.pl
 

ZAGROŻENIA: WYPALANIE TRAW

Miejskie Centrum Reagowania i Ochrony Ludności zaprasza do zapoznania się z informacją na temat zagrożeń wynikających z nadal stosowanej praktyki wypalania traw, opracowaną przez Wydział Zarządzania Kryzysowego OUW.

 • Ulotka informacyjna dotycząca zagrożeń wynikających z wciąż stosowanej praktyki wypalania traw – pobierz plik»

 

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI SYTUACJACH ZAGROŻEŃ

Ogólne zasady postępowania i zachowania się ludności na wypadek różnych zagrożeń  - więcej»
 

PTASIA GRYPA – INFORMACJE

 • Wytyczne dla rolników utrzymujących drób - zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii umożliwiające skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz zmniejszenie ryzyka szerzenia się ptasiej grypy  - więcej»
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2005r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków  - więcej»
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków  - więcej»
 • Apel do ludności z dnia 17 lutego 2006r. - wystosowany przez Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynari w sprawie o zachowania środków ostrożności w związku z potencjalnym zagrożeniem ptasią grypą - więcej»
 • Dodatkowe zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii związane z ryzykiem zarażenia się wysoce zjadliwa grypą ptaków od gołębi, kaczek i łabędzi przebywających w parkach i ogrodach (23.02.2006) - więcej»
 • Ulotka informacyjna o zasadach zachowania się w sytuacji zagrożenia "ptasią grypą" - więcej»
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach przypomina, że utrzymywanie kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic strusich oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw na otwartej przestrzeni jest możliwe, jedynie w miejscu ogrodzonym i zabezpieczonym przed dostępem dzikich ptaków - więcej»
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 - tel. 077 466 15 15, 0 608 249 071 lub 0 694 449 080. Pod numery telefonów PIW należy zgłaszać przypadki padnięć dzikiego ptactwa  i domowego powyżej 5 sztuk.
 • Dodatkowe informacje, dokumenty i wiadomości dotyczące "ptasiej grypy" znajdą Państwo na stronie internetowej Wydziału Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.wzk.opole.uw.gov.pl

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2007r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków - więcej»

 

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, ZAREAGUJ !

Ostatnie wydarzenia na świecie przypominają nam o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na wszelkie nietypowe zachowania ludzi lub znajdujące się w dziwnych miejscach pozostawione bez opieki pakunki – więcej»
 

NUMER 112 – W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ZDROWIA, ŻYCIA LUB MIENIA

Numer 112 działa poprawnie na terenie całego kraju! W Polsce połączenia alarmowe 112 są odbierane przez straż pożarną i policję. Zachowane pozostają numery 997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe.

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej, służącym do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Połączenia wykonywane na numer alarmowy „112”, obecnie odbierane są przez Powiatowe/Miejskie Stanowiska Kierowania Straży Pożarnej (dla telefonii stacjonarnej) oraz w Komendach Powiatowych Policji (dla telefonii mobilnej). Ze względu na przyzwyczajanie, komfort obywateli i specyfikę niektórych wezwań zachowane będą numery 997, 998, 999.

Co należy robić krok po kroku od momentu wybrania numeru 112:

 • miejsce rozmowy powinno znajdować się w pobliżu miejsca zdarzenia i pozwalać na przeprowadzenie spokojnej rozmowy z operatorem (bez zakłóceń),
 • jeśli to możliwe, połączenie z operatorem numeru 112 powinno być wykonane przez osobę znajdującą się bezpośrednio w miejscu zagrożenia lub inną osobą będącą świadkiem danego zdarzenia,
 • należy czekać cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora, nie odkładać słuchawki do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc nie generuje kosztów dla zgłaszającego zdarzenie),
 • przedstawić się z imienia i nazwiska, krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świadkiem w celu wezwania przez operatora CPR właściwej służby,
 • wskazać miejsce przebywania/adresu, w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja; jeśli to możliwe wskazać najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia,
 • udzielać dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania oraz wykonywać jego polecenia/instrukcje,
 • nie rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazania najważniejszych informacji o zdarzeniu,
 • jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora,
 • należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator próbował skontaktować się ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.

Należy pamiętać, że w przypadku zagrożenia kilka osób może dzwonić jednocześnie na numer alarmowy 112, zgłaszając to samo zdarzenie. Nie należy się irytować, kiedy operator dokona przyjęcia zgłoszenia i po dokonaniu weryfikacji oraz zadaniu jednego lub dwóch pytań, szybko zakończy rozmowę. Działanie to ma na celu uniknięcie blokowania linii oraz powielania tych samych informacji o zdarzeniu, do którego zostały już zadysponowane właściwe służby - więcej»

 

 

 

 • Jak przygotować się na upał

  expressions-francaises-1300623_1280.png
  Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi - w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12 – 13.
  Data publikacji: 01-08-2017 11:37

URZĄD MIASTA I GMINY
W KRAPKOWICACH
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
NIP: 199-00-12-987, REGON: 531413099
TEL: +48 77 44.66.800
FAX: +48 77 44.66.888
E-MAIL:
Formularz kontaktowy