• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia Burmistrza Krapkowic na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Krapkowice

 

ul. 1 Maja 21, 46-075 Kamień Śląski

tel. 603 224 087;

ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin

tel. 77 4666 358, 77 4666 327;

ul. Kępska 12, 45-130 Opole

tel. 77 4581 821, 662 151 552

ul. Prudnicka 24, 47-300 Krapkowice

tel. 601 080 128;

ul. Opolska 28, Racławiczki, 47-370 Zielina

tel. 77 4667 363, 602 324 649, 606 375 244;

ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

tel. 32 278 45 31, 801 133 088;

ul. Zielona 26, 47-330 Zdzieszowice

tel. 77 4844 397;

Lipno 33, 49-130 Tułowice

tel. 77 4607 655;

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

tel. 71 3375 252;

ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice

tel. 32 2310 858;

ul. Dworcowa 2, 48-250 Głogówek

tel. 77 4373 791;

Kujawy, ul. Prudnicka 9, 47-370 Zielina

tel. 77 4668 038.

 

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:

      PDFWniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:

PDFUchwała XIX-288-2013 w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy w zakresie.pdf

Jednocześnie informujemy, że górne stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/492/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/182/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wynoszą netto:

Uchwały:

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XIV/182/2016 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.pdf

PDFUchwała RM w Krapkowicach Nr XLIII/492/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie górnych stawek opłat.pdf

 

 

Wersja XML

URZĄD MIASTA I GMINY
W KRAPKOWICACH
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
NIP: 199-00-12-987, REGON: 531413099
TEL: +48 77 44.66.800
FAX: +48 77 44.66.888
E-MAIL:
Formularz kontaktowy